Tag: Coronavirus

Tag: Coronavirus

Khủng hoảng trầm trọng của ngành Bất động sản trong đại dịch.

Khủng hoảng trầm trọng của ngành Bất động sản trong đại dịch.

Khủng hoảng trầm trọng của ngành Bất động sản trong đại dịch. Căn hộ chung cư, nhà trọ, đất đai, mặt bằng kinh doanh,… tất cả dường như khủng hoảng trầm trọng trong đại dịch. Nếu trước khi đại dịch xảy ra, BĐS tăng giá vùn vụt, BĐS được các giới đầu tư và người ...

18 - 03 - 2020

Ha Noi weather after Tet holiday – How to protect yourself from Coronavirus

Ha Noi weather after Tet holiday – How to protect yourself from Coronavirus

Tet holiday has passed and many Vietnamese people has come back to work at present. On Tet Holiday, locals in Ha Noi can’t  have a good time to enjoy this traditional lunar new year in Vietnam due to the bad weather. In addition, the danger of new infectious disease from Wuhan, China has been outbreaking. The ...

05 - 02 - 2020

Da Nang Maps

Hot property

Online support