Tìm kiếm bất động sản

Dự án mới nhất

Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng

Siêu thị / Biển

12.441.425đ

40 m2

1 1

Hà Bổng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Siêu thị / Trường học / Biển

8.139.250đ

35 m2

1 1

Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An

19.766.750đ

80 m2

1 1

Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay / Công An

16.278.500đ

110 m2

3 2

Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An / Ga tàu

31.022.170đ

50 m2

1 1

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

27.906.000đ

198 m2

2 2

3 tháng 2, Hải Châu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An / Ga tàu

3.116.170đ

27 m2

3 tháng 2, Hải Châu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Sân bay / Công An / Ga tàu

10.232.200đ

80 m2

1 1

3 tháng 2 , Hải Châu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An / Ga tàu

7.674.150đ

60 m2

1 1

Xem thêm

Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

2.643.070.280đ

48 m2

Đường Đốc Ngữ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

14.790.180đ

95 m2

3 2

Đường Nguyễn Hữu Thọ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay

1.902.677.590đ

76 m2

2 2

Đường Trần Hưng Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

2.113.879.500đ

110 m2

2 2

Ngô Quyền, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

3.002.685.600đ

96.3 m2

3 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.294.919.675đ

74.1 m2

2 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

1.548.248.135đ

49.5 m2

1 1

Phó Đức Chính, quận Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

3.639.407.500đ

86 m2

4 3

Khuê Mỹ Đông 1

Trạm xe Buýt

5.464.925.000đ

102 m2

3 2

Dự Án Sun River, Ngũ Hành Sơn

Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

1.387.090.985đ

171.5 m2

Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê

Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Sân bay / Công An / Ga tàu

7.162.540.000đ

108 m2

Hai Hoa, Ngu Hanh Son

Trường học / Biển

1.362.510.450đ

171 m2

Điện Ngọc, Quảng Nam

Trạm xe Buýt / Trường học / Công An

1.697.615.000đ

250 m2

Lê Ninh, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.395.090đ

90 m2

Điện Dương, Điện Ngọc, Quảng Nam

Cập nhật

484.680.710đ

90.8 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến