Hội An

Hội An


Chọn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm

Từ khóa
Thể loại *
Diện tích *
Giá tiền *
0 $ 1000000 $
Điều kiện
Phòng
Năm xây dựng

Hội An

Đường Trần Quang Khải, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

5.090.800đ

12 m2

1 1

Lý Thướng Kiệt, Hội An

Cập nhật

13.884.000đ

100 m2

3 2

Cam Thanh

Trường học / Biển

10.413.000đ

200 m2

2 2

Cẩm Thanh, Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trường học

15.041.000đ

160 m2

3 2

Hội An

Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

31.539.820đ

134 m2

18/8 Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

10.505.560đ

100 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến