Ngũ Hành Sơn

Ngũ Hành Sơn


Chọn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm

Từ khóa
Thể loại *
Diện tích *
Giá tiền *
0 $ 1000000 $
Điều kiện
Phòng
Năm xây dựng

Ngũ Hành Sơn

Hà Bổng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Siêu thị / Trường học / Biển

8.076.250đ

35 m2

1 1

Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An

19.613.750đ

80 m2

1 1

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

27.690.000đ

198 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.268.125đ

60 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.537.750đ

36 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

14.998.750đ

65 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.383.750đ

35 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

11.537.500đ

50 m2

1 1

Đường An Thượng 27

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.076.250đ

42 m2

1 1

Khuê Mỹ Đông 1

Trạm xe Buýt

5.422.625.000đ

102 m2

3 2

Dự Án Sun River, Ngũ Hành Sơn

Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

1.376.354.525đ

171.5 m2

Hai Hoa, Ngu Hanh Son

Trường học / Biển

1.351.964.250đ

171 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến