Sơn Trà

Sơn Trà


Chọn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm

Từ khóa
Thể loại *
Diện tích *
Giá tiền *
0 $ 1000000 $
Điều kiện
Phòng
Năm xây dựng

Sơn Trà

Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng

Siêu thị / Biển

12.433.400đ

40 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.270.720đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

9.296.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.669.200đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.271.400đ

50 m2

1 1

Đường Hà Tông Quân

Trạm xe Buýt / Biển

61.423.320đ

100 m2

Đường An Hải Tây

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

17.430.000đ

75 m2

3 2

Đường Sương Nguyệt Ánh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.458.000đ

50 m2

1 1

Hoàng Sa, Sơn Trà

Biển

15.106.000đ

75 m2

2 2

Đường Trần Hưng Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

2.112.516.000đ

110 m2

2 2

Ngô Quyền, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

3.000.748.800đ

96.3 m2

3 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.293.439.400đ

74.1 m2

2 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

1.547.249.480đ

49.5 m2

1 1

Phó Đức Chính, quận Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

3.637.060.000đ

86 m2

4 3

Lê Ninh, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.390.320đ

90 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến