Sơn Trà

Sơn Trà


Chọn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm

Từ khóa
Thể loại *
Diện tích *
Giá tiền *
0 $ 1000000 $
Điều kiện
Phòng
Năm xây dựng

Sơn Trà

Ha Tong Huan Street, Son Tra District, Da Nang City

Siêu thị / Trường học / Biển / Công An

6.942.000đ

25 m2

1 1

Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng

Siêu thị / Biển

12.379.900đ

40 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.217.920đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

9.256.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.636.200đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.222.900đ

50 m2

1 1

Đường Hà Tông Quân

Trạm xe Buýt / Biển

61.159.020đ

100 m2

Đường An Hải Tây

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

17.355.000đ

75 m2

3 2

Đường Sương Nguyệt Ánh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.413.000đ

50 m2

1 1

Đường Trần Hưng Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

2.103.426.000đ

110 m2

2 2

Ngô Quyền, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.987.836.800đ

96.3 m2

3 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.283.570.900đ

74.1 m2

2 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

1.540.591.780đ

49.5 m2

1 1

Phó Đức Chính, quận Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

3.621.410.000đ

86 m2

4 3

Lê Ninh, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.358.520đ

90 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến