Sơn Trà

Sơn Trà


Chọn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm

Từ khóa
Thể loại *
Diện tích *
Giá tiền *
0 $ 1000000 $
Điều kiện
Phòng
Năm xây dựng

Sơn Trà

Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng

Siêu thị / Biển

12.465.500đ

40 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.302.400đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

9.320.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.689.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.300.500đ

50 m2

1 1

Đường Hà Tông Quân

Trạm xe Buýt / Biển

61.581.900đ

100 m2

Đường An Hải Tây

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

17.475.000đ

75 m2

3 2

Đường Sương Nguyệt Ánh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.485.000đ

50 m2

1 1

Hoàng Sa, Sơn Trà

Biển

15.145.000đ

75 m2

2 2

Đường Trần Hưng Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

2.117.970.000đ

110 m2

2 2

Ngô Quyền, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

3.008.496.000đ

96.3 m2

3 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.299.360.500đ

74.1 m2

2 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

1.551.244.100đ

49.5 m2

1 1

Phó Đức Chính, quận Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

3.646.450.000đ

86 m2

4 3

Lê Ninh, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.409.400đ

90 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến