Sơn Trà

Sơn Trà


Chọn điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm

Từ khóa
Thể loại *
Diện tích *
Giá tiền *
0 $ 1000000 $
Điều kiện
Phòng
Năm xây dựng

Sơn Trà

Ha Tong Huan Street, Son Tra District, Da Nang City

Siêu thị / Trường học / Biển / Công An

6.946.500đ

25 m2

1 1

Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng

Siêu thị / Biển

12.387.925đ

40 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.225.840đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

9.262.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.641.150đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.230.175đ

50 m2

1 1

Đường Hà Tông Quân

Trạm xe Buýt / Biển

61.198.665đ

100 m2

Đường An Hải Tây

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

17.366.250đ

75 m2

3 2

Đường Sương Nguyệt Ánh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.419.750đ

50 m2

1 1

Đường Trần Hưng Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

2.104.789.500đ

110 m2

2 2

Ngô Quyền, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.989.773.600đ

96.3 m2

3 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.285.051.175đ

74.1 m2

2 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

1.541.590.435đ

49.5 m2

1 1

Phó Đức Chính, quận Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

3.623.757.500đ

86 m2

4 3

Lê Ninh, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.363.290đ

90 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến