An thượng

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

27.780.000đ

198 m2

2 2

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

9.260.000đ

45 m2

1 1

Đường An Thượng

Siêu thị / Biển

27.780.000đ

90 m2

3 2

Đường An Thượng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.311.250đ

70 m2

2 2

Đường Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn

Cập nhật

12.732.500đ

70 m2

2 2

Đường Châu Thị Vĩnh Tế

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.417.500đ

50 m2

1 1

Bình Minh 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Biển

13.890.000đ

50 m2

1 1

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

17.362.500đ

75 m2

2 2

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.732.500đ

55 m2

1 1

1 2 3 4

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến