An thượng

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

198 m2

2 2

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

45 m2

1 1

Đường An Thượng

Siêu thị / Biển

90 m2

3 2

Đường An Thượng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

70 m2

2 2

Đường Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn

Cập nhật

70 m2

2 2

Đường Châu Thị Vĩnh Tế

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

50 m2

1 1

Bình Minh 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Biển

50 m2

1 1

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

75 m2

2 2

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

55 m2

1 1

1 2 3 4

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến