căn hộ gần biển

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.308.375đ

60 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.563.650đ

36 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

15.044.250đ

65 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.415.250đ

35 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

11.572.500đ

50 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.220.560đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

9.258.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.637.850đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.225.325đ

50 m2

1 1

1 2 3 10

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến