căn hộ gần biển

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.305.500đ

60 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.561.800đ

36 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

15.041.000đ

65 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.413.000đ

35 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

11.570.000đ

50 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.217.920đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

9.256.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.636.200đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.222.900đ

50 m2

1 1

1 2 3 10

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến