apartments for rent in city center

Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An / Ga tàu

50 m2

1 1

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến