Mặt bằng kinh doanh

Hội An

Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

134 m2

18/8 Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

100 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến