Quận Cẩm lệ

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ

Siêu thị / Trạm xe Buýt

34.725.000đ

150 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến