Trung tâm thành phố

Tống Phước Phổ, Hải Châu District, Da Nang, Vietnam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

6.528.300đ

30 m2

1 1

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến