trung tâm thành phố

Đường Tạ Hiện

Siêu thị / Trường học

40 m2

1 1

Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

48 m2

Đường Lý Thường Kiệt

Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An / Ga tàu

80 m2

2 2

Đường Phan Kế Bính

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

60 m2

1 1

Đường Phan Kế Bính

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An

50 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

35 m2

1 1

Tống Phước Phổ, Hải Châu District, Da Nang, Vietnam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

30 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

30 m2

1 1

Đường Đốc Ngữ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

95 m2

3 2

1 2 3

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến