trung tâm thành phố

Đường Tạ Hiện

Siêu thị / Trường học

6.250.500đ

40 m2

1 1

Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

2.631.136.400đ

48 m2

Đường Lý Thường Kiệt

Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An / Ga tàu

18.520.000đ

80 m2

2 2

Đường Phan Kế Bính

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

9.491.500đ

60 m2

1 1

Đường Phan Kế Bính

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An

8.426.600đ

50 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

7.361.700đ

35 m2

1 1

Tống Phước Phổ, Hải Châu District, Da Nang, Vietnam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

6.528.300đ

30 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

6.296.800đ

30 m2

1 1

Đường Đốc Ngữ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

14.723.400đ

95 m2

3 2

1 2 3

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến