Hội An

Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bến xe

12.732.500đ

50 m2

2 2

Cẩm Nam, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

9.260.000đ

150 m2

2 2

Đường Trần Quang Khải, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

5.093.000đ

12 m2

1 1

Lý Thướng Kiệt, Hội An

Cập nhật

13.890.000đ

100 m2

3 2

Cam Thanh

Trường học / Biển

10.417.500đ

200 m2

2 2

Cẩm Thanh, Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trường học

15.047.500đ

160 m2

3 2

Hội An

Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

31.553.450đ

134 m2

18/8 Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

10.510.100đ

100 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến