nhà bán

Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

48 m2

Đường Đốc Ngữ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

95 m2

3 2

Trần Đức Thông, Sơn Trà

Trường học / Biển / Công An

88 m2

3 2

Phó Đức Chính, quận Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

86 m2

4 3

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến