Đất cho thuê

Lê Ninh, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.361.700đ

90 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến