Bán đất

Hai Hoa, Ngu Hanh Son

Trường học / Biển

1.356.358.500đ

171 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến