Đường Lê Quang Đạo

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

9.723.000đ

50 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

7.176.500đ

38 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trường học / Biển / Bệnh viện

11.575.000đ

50 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.102.500đ

50 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.427.000đ

75 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

6.296.800đ

30 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.510.100đ

60 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trường học / Biển / Bệnh viện

10.417.500đ

65 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trường học / Biển / Bệnh viện

12.732.500đ

60 m2

1 1

1 2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến