Đường Lê Quang Đạo

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.415.250đ

40 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

21.987.750đ

80 m2

2 2

1 2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến