Gần phố cổ Hội An

Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bến xe

50 m2

2 2

Cẩm Nam, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

150 m2

2 2

Cam Thanh

Trường học / Biển

200 m2

2 2

Cẩm Thanh, Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trường học

160 m2

3 2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến