gần sân bay quốc tế

Nguyễn Văn Linh, Hải Châu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Sân bay / Công An

255 m2

Đường Tống Phước Phổ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

45 m2

1 1

Đường Nguyễn Văn Linh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Sân bay

45 m2

1 1

Đường Nguyễn Văn Linh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Sân bay

28 m2

1 1

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến