gần sân bay quốc tế

Nguyễn Văn Linh, Hải Châu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Sân bay / Công An

70.839.000đ

255 m2

Đường Tống Phước Phổ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

7.500.600đ

45 m2

1 1

Đường Nguyễn Văn Linh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Sân bay

8.102.500đ

45 m2

1 1

Đường Nguyễn Văn Linh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Sân bay

7.570.050đ

28 m2

1 1

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến