gần biển mỹ khê

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.311.250đ

60 m2

2 2

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

15.047.500đ

65 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.417.500đ

35 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

11.575.000đ

50 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.223.200đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.639.500đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.227.750đ

50 m2

1 1

Đường An Thượng 27

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.102.500đ

42 m2

1 1

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

9.260.000đ

45 m2

1 1

1 2 3 9

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến