gần biển

Hà Bổng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Siêu thị / Trường học / Biển

8.116.500đ

35 m2

1 1

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.334.250đ

60 m2

2 2

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

15.073.500đ

65 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.435.500đ

35 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

11.595.000đ

50 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.244.320đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.652.700đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.247.150đ

50 m2

1 1

Đường An Thượng 27

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.116.500đ

42 m2

1 1

1 2 3 10

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến