Quận Ngũ Hành Sơn

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

27.768.000đ

198 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.305.500đ

60 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.561.800đ

36 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

15.041.000đ

65 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.413.000đ

35 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

11.570.000đ

50 m2

1 1

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

9.256.000đ

45 m2

1 1

Dự Án Sun River, Ngũ Hành Sơn

Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

1.380.231.580đ

171.5 m2

Đường An Thượng

Siêu thị / Biển

27.768.000đ

90 m2

3 2

1 2 3 8

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến