Quận Ngũ Hành Sơn

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

198 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

60 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

36 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

65 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

35 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

50 m2

1 1

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

45 m2

1 1

Dự Án Sun River, Ngũ Hành Sơn

Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

171.5 m2

Đường An Thượng

Siêu thị / Biển

90 m2

3 2

1 2 3 8

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến