Quận Ngũ Hành Sơn

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

27.774.000đ

198 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.308.375đ

60 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.563.650đ

36 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

15.044.250đ

65 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.415.250đ

35 m2

1 1

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

11.572.500đ

50 m2

1 1

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

9.258.000đ

45 m2

1 1

Dự Án Sun River, Ngũ Hành Sơn

Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

1.380.529.815đ

171.5 m2

Đường An Thượng

Siêu thị / Biển

27.774.000đ

90 m2

3 2

1 2 3 8

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến