Ocean View

Ngô Quyền, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.989.128.000đ

96.3 m2

3 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

2.284.557.750đ

74.1 m2

2 2

Đường Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

1.541.257.550đ

49.5 m2

1 1

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến