Thuê nhà

Trương Chí Cương, Cẩm Lệ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

35.651.000đ

360 m2

Đường An Thượng

Siêu thị / Biển

27.780.000đ

90 m2

3 2

Đường An Thượng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.311.250đ

70 m2

2 2

Cẩm Nam, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

9.260.000đ

150 m2

2 2

Đa Phước 9, Ngũ Hành SƠn

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

20.395.150đ

90 m2

4 3

Đường Lê Duy Đình

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Bệnh viện / Sân bay

15.742.000đ

100 m2

6

Tùng Thiện Vương, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

20.835.000đ

95 m2

3 2

Lý Thướng Kiệt, Hội An

Cập nhật

13.890.000đ

100 m2

3 2

Cam Thanh

Trường học / Biển

10.417.500đ

200 m2

2 2

1 2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến