Quận Sơn Trà

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

12.223.200đ

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

9.260.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.639.500đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

11.227.750đ

50 m2

1 1

Đường An Thượng 27

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.102.500đ

42 m2

1 1

Đường Hà Tông Quân

Trạm xe Buýt / Biển

61.185.450đ

100 m2

Lê Ninh, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.361.700đ

90 m2

Đường Phạm Kiệt

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

17.362.500đ

78 m2

2 2

Đường Sương Nguyệt Ánh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.417.500đ

50 m2

1 1

1 2 3 4

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến