Quận Sơn Trà

Đường Đỗ Thế Chấp

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

60 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Biển

50 m2

1 1

Đường An Thượng 27

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

42 m2

1 1

Đường Hà Tông Quân

Trạm xe Buýt / Biển

100 m2

Lê Ninh, Sơn Trà

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

90 m2

Đường Phạm Kiệt

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

78 m2

2 2

Đường Sương Nguyệt Ánh

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

50 m2

1 1

1 2 3 4

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến