1DK

Đường Loseby

Trường học / Biển / Bệnh viện

5.252.780đ

20 m2

1 1

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến