2LDK

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

27.780.000đ

198 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.311.250đ

60 m2

2 2

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

15.047.500đ

65 m2

1 1

Đường An Thượng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.311.250đ

70 m2

2 2

Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bến xe

12.732.500đ

50 m2

2 2

Cẩm Nam, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

9.260.000đ

150 m2

2 2

Đường Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn

Cập nhật

12.732.500đ

70 m2

2 2

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

17.362.500đ

75 m2

2 2

Đường An Thượng 2

Siêu thị / Trường học / Biển

19.677.500đ

90 m2

2 2

1 2 3 4

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến