2LDK

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

198 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

60 m2

2 2

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

65 m2

1 1

Đường An Thượng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

70 m2

2 2

Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bến xe

50 m2

2 2

Cẩm Nam, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

150 m2

2 2

Đường Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn

Cập nhật

70 m2

2 2

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

75 m2

2 2

Đường An Thượng 2

Siêu thị / Trường học / Biển

90 m2

2 2

1 2 3 4

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến