2LDK

An Thượng 39, Ngũ Hành Sơn

Siêu thị / Trường học / Biển

27.768.000đ

198 m2

2 2

Đường Trần Khánh Dư

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.305.500đ

60 m2

2 2

Đường Phan Tứ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện

15.041.000đ

65 m2

1 1

Đường An Thượng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.305.500đ

70 m2

2 2

Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bến xe

12.727.000đ

50 m2

2 2

Cẩm Nam, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

9.256.000đ

150 m2

2 2

Đường Châu Thị Vĩnh Tế, Ngũ Hành Sơn

Cập nhật

12.727.000đ

70 m2

2 2

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

17.355.000đ

75 m2

2 2

Đường An Thượng 2

Siêu thị / Trường học / Biển

19.669.000đ

90 m2

2 2

1 2 3 4

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến