6LDK

Đường Lê Duy Đình

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Bệnh viện / Sân bay

15.735.200đ

100 m2

6

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến