Studio

Hà Bổng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Siêu thị / Trường học / Biển

8.102.500đ

35 m2

1 1

3/2, quận Hải Châu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An / Ga tàu

6.690.350đ

50 m2

1 1

Đường 3 tháng 2, Hải Châu

Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Ga tàu

6.181.050đ

35 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

9.260.000đ

36 m2

1 1

Đường Đỗ Thế Chấp

Cập nhật

7.639.500đ

36 m2

1 1

Đường An Thượng 27

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.102.500đ

42 m2

1 1

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

9.260.000đ

45 m2

1 1

Dương Tự Quản, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

Trường học / Biển

6.250.500đ

25 m2

1 1

Đường Châu Thị Vĩnh Tế

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

10.417.500đ

50 m2

1 1

1 2 3 6

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến