Thẻ: lodyhelp house

Thẻ: lodyhelp house

Lodyhelp – Nền tảng công nghệ kết nối người nước ngoài với “thổ địa”

Lodyhelp – Nền tảng công nghệ kết nối người nước ngoài với “thổ địa”

Một trong những vấn đề khó nhằn nhất của một người nước ngoài khi du lịch đến một miền đất mới, hay định cư dài hạn ở một đất nước lạ chính và khoảng cách về văn hóa, việc thích ứng với lối sống của người bản địa, ngôn ngữ và hàng loạt những sự ...

29 - 10 - 2019

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến