2012

Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay / Công An

110 m2

3 2

Cam Thanh

Trường học / Biển

200 m2

2 2

Hội An

Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

134 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến