2014

Đường Trần Bình Trọng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Sân bay / Công An

5.256.185đ

50 m2

1 1

Đường Nguyễn Hữu Thọ

Siêu thị / Trường học / Bệnh viện / Sân bay

3.565.870đ

40 m2

1 1

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến