2015

Trương Chí Cương, Cẩm Lệ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

35.658.700đ

360 m2

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trường học / Biển / Bệnh viện

11.577.500đ

50 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.104.250đ

50 m2

1 1

Đường Trần Bạch Đằng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.872.700đ

40 m2

1 1

Đường Trần Bạch Đằng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

6.830.725đ

40 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

7.363.290đ

35 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

6.298.160đ

30 m2

1 1

Đường Đốc Ngữ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

14.726.580đ

95 m2

3 2

Đường Đỗ Quang

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay / Công An / Ga tàu

5.256.185đ

25 m2

1 1

1 2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến