2015

Trương Chí Cương, Cẩm Lệ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

35.643.300đ

360 m2

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trường học / Biển / Bệnh viện

11.572.500đ

50 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.100.750đ

50 m2

1 1

Đường Trần Bạch Đằng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.869.300đ

40 m2

1 1

Đường Trần Bạch Đằng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

6.827.775đ

40 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

7.360.110đ

35 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

6.295.440đ

30 m2

1 1

Đường Đốc Ngữ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

14.720.220đ

95 m2

3 2

Đường Đỗ Quang

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay / Công An / Ga tàu

5.253.915đ

25 m2

1 1

1 2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến