2015

Trương Chí Cương, Cẩm Lệ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

35.651.000đ

360 m2

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trường học / Biển / Bệnh viện

11.575.000đ

50 m2

1 1

Đường Lê Quang Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.102.500đ

50 m2

1 1

Đường Trần Bạch Đằng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

7.871.000đ

40 m2

1 1

Đường Trần Bạch Đằng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

6.829.250đ

40 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

7.361.700đ

35 m2

1 1

Đường Hoàng Diệu

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

6.296.800đ

30 m2

1 1

Đường Đốc Ngữ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

14.723.400đ

95 m2

3 2

Đường Đỗ Quang

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay / Công An / Ga tàu

5.255.050đ

25 m2

1 1

1 2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến

 John Johnson Jersey