2016

Đường Trần Phú

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An

132 m2

3 2

Đường An Thượng 27

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

42 m2

1 1

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

45 m2

1 1

Đường An Thượng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

70 m2

2 2

Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bến xe

50 m2

2 2

Cẩm Nam, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

150 m2

2 2

Đường Hà Tông Quân

Trạm xe Buýt / Biển

100 m2

Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

48 m2

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

75 m2

2 2

1 2 3 6

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến