2016

Đường Trần Phú

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển / Bệnh viện / Công An

25.459.500đ

132 m2

3 2

Đường An Thượng 27

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

8.100.750đ

42 m2

1 1

Đường An Thượng 26

Siêu thị / Biển

9.258.000đ

45 m2

1 1

Đường An Thượng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

13.308.375đ

70 m2

2 2

Hội An, Quang Nam

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bến xe

12.729.750đ

50 m2

2 2

Cẩm Nam, Hội An

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học

9.258.000đ

150 m2

2 2

Đường Hà Tông Quân

Trạm xe Buýt / Biển

61.172.235đ

100 m2

Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Công An

2.630.568.120đ

48 m2

Đường An Thượng 31

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

17.358.750đ

75 m2

2 2

1 2 3 6

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến