Mới xây dựng

Đường Nguyễn Hữu Thọ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay

76 m2

2 2

Đường Trần Hưng Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

110 m2

2 2

Đường Trần Bạch Đặng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

50 m2

1 1

Đường Dương Tự Minh

Trường học / Biển / Công An

37 m2

1 1

Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

250 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến