Mới xây dựng

Đường Nguyễn Hữu Thọ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay

1.894.495.790đ

76 m2

2 2

Đường Trần Hưng Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

2.104.789.500đ

110 m2

2 2

Đường Trần Bạch Đặng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

7.872.700đ

50 m2

1 1

Đường Dương Tự Minh

Trường học / Biển / Công An

9.956.650đ

37 m2

1 1

Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

23.201.310đ

250 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hỗ trợ trực tuyến