Mới xây dựng

Đường Nguyễn Hữu Thọ

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện / Sân bay

1.893.677.610đ

76 m2

2 2

Đường Trần Hưng Đạo

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Bệnh viện

2.103.880.500đ

110 m2

2 2

Đường Trần Bạch Đặng

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Trường học / Biển

7.869.300đ

50 m2

1 1

Đường Dương Tự Minh

Trường học / Biển / Công An

9.952.350đ

37 m2

1 1

Ngô Quyền

Siêu thị / Trạm xe Buýt / Biển

23.191.290đ

250 m2

Bản đồ Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Hệ thống phòng

Hỗ trợ trực tuyến